ברעלי לויצקי כסיף

האתר הישן של BLK אדריכלים נבנה מחדש והותאם למסך טלפון נייד ע״י יאיר אביבי.
כיום האתר מאוחסן ומתוחזק זו השנה השניה וזאת לשביעות רצוננו המלאה.

בברכה,

קובי לויצקי
ברעלי לויצקי כסיף
א ד ר י כ ל י ם